معرفی سامانه گردش مصوبات شورای اسلامی شهر  
 

سامانه گردش مصوبات شورای اسلامی شهر  یک نرم افزار تحت وب است که جهت سهولت گردش کار داخلی شورا جهت مدیریت مراحل ثبت مصوبه ها پیاده سازی گردیده است. در این سامانه کلیه ی درخواست های شهروندان و ارگان های دولتی در  سامانه ثبت شده ، مراحل مربوط به هر درخواست با نظرات کارشناسی ، جلسات کمیسیون ها و جلسات صحن شورا  طی می شود  و نهایتا  مصوبه ای برای درخواست مذکور ثبت خواهد گردید. کلیه ی زیرسیستمهای موجود در این نرم افزار به شرح ذیل می باشد: * زیر سیستم ثبت جلسات شورای اسلامی شهر
* زیر سیستم گردش مصوبات شورای اسلامی شهر
* زیر سیستم پیش نویس مصوبات شورای اسلامی شهر
* زیر سیستم ثبت مصوبات
* زیر سیستم ثبت پاسخ های فرمانداری
* زیر سیستم ثبت پاسخ های شورای حل اختلاف
* زیر سیستم ثبت ابلاغیه ها
* زیر سیستم آماری مصوبات 

    • تعداد جلسات برگزار شده در صحن شورا و کمیسیونهای شورا به تفکیک عادی-فوق العاده- علنی- غیر علنی در هر دو شورا 
    • تعداد حاضرین در هر جلسه به تفکیک شماره جلسه یا در یک بازه زمانی به تفکیک دوره شورا و به تفکیک صحن شورا و کمیسیونها و یاوران شورا 
    • گزارش تعداد غیبتها و آمار حضور هر عضو در جلسات شورا به تفکیک دوره شورا و به تفکیک صحن شورا و کمیسیونها و یاوران شورا 
    • گزارش تعداد دستور جلسه های بررسی شده در هر جلسه در بازه زمانی مشخص به تفکیک دوره شورا وبه تفکیک صحن شورا و کمیسیونها و یاوران شورا 
    • آمار مجموع ساعات جلسات در بازه زمانی مشخص به تفکیک صحن شورا و کمیسیونها و یاوران شورا 
    • گزارش مصوبات تثبیت شده در هر دوره شورا 
    • گزارش مصوبات به تفکیک ماده های قانون اساسی

بازگشت به تولیدات نرم افزاری

 
تغییر قالب صفحه