واحد نرم افزار  
 

اهداف کوتاه مدت

تربيت متخصصين در زمينه هاي:
روشها و ابزار نوين مهندسي نرم افزار همچون OOD, UML, …
طراحي و توليد نرم افزارهاي multi-tierمبتني بر فن آوري .NET
طراحي و راه اندازي سايتهاي E-Business/E-Commerce
طراحي و راه اندازي شبکه هاي متوسط و بزرگ اطلاع رساني کشف و ارائه راهکارهاي توسعه صنعت IT در جامعه به منظور ايجاد اشتغال

اهداف ميان مدت

تربيت متخصصين IT ارائه ايده هاي جديد و به روز آوري فرهنگ متخصصين عرصه و عامه جامعهIT
گسترش اينترنت و کاربردهاي آن در زندگي روزمره جامعه ايران به خصوص جنوب کشور
ايجاد اشتغال پايدار و پويا براي متخصصين تربيت شده توسط شرکت
اهداف فوق بيانگر اين تفکر است که همراهي و همفکري همکاران فعلي و آينده صنعت IT با عامل سیستم از سويي راه را براي رسيدن عامل سیستم به اين اهداف هموارتر مي سازد و از سويي ديگر موجبات رشد و توسعه فعاليتهاي همکاران محترم را به دنبال خواهد داشت؛ و از همه مهمتر آن که استفاده کنندگان و کاربران شانس استفاده و تجربه فن آوريهاي نوين را به دست خواهند آورد. اين همه رشد صنعت IT، پويايي اقتصادي و بالندگي ملي را به دنبال خواهد داشت. به اميد موفقيت آن روز.


معرفي و شناسايي مفاهيم پايه اي مثل:

فن آوري اطلاعات(Information Technology)
تجارت الکترونيک (E-Commerce)
مبادله الکترونيک (E-Business)
Business to Business Communication
Business to Consumer Communication
نسل جديد شبکه هاي اطلاع رساني روشهاي جديد و مهندسي کاربردي نرم افزار


آدرس پستی

شیراز - خیابان مشیر فاطمی ابتدای خیابان معدل -  ساختمان 110 طبقه چهارم  واحد 52

تلفکس

32343417 071

 
تغییر قالب صفحه