امکانات سیستم جامع مالی اعتباری خزانه  
 

خزانه سازماني است که وجوه دريافتي دولت در آن متمرکز و کليه پرداخت ها از طريق آن و يا نمايندگي هاي ذي ربط صورت مي گيرد. به لحاظ نقش خزانه در تمرکز و پرداخت وجوه دولتي معمولا از واژه خزانه، صندوق مستفاد مي گردد. از آنجا که خزانه علاوه بر تمرکز و پرداخت کليه وجوه دولتي وظيفه هماهنگ کننده دريافت ها و پرداخت هاي کشور را به لحاظ زماني و مکاني ، با برقراري کنترل هاي مالي استاندارد انجام مي دهد و نقش قابل ملاحظه اي در تنظيم امور اقتصادي يک کشور ايفا مي نمايد به همين دليل خزانه را عمدتا سازمان هماهنگ کننده دخل و خرج در اداره امور دريافت ها و پرداخت هاي کشور شناخته اند. حجم بالاي نقدينگي درگردش و محاسبات پيچيده با ارقام زياد و مبالغ ريالي بالا از ديگر نکات قابل توجه در اين دستگاه مالي دولتي مي باشد.

زير سيستمهاي موجود در بسته نرم افزاري

 

 

ویژگی های عمومی

• امکان استفاده از سیستم ها با حفظ قابلیت بهره برداری در شبکه یکپارچه سیستم های کاربردی
• عدم نیاز به تخصص ویژه کامپیوتری در جریان به کارگیری سیستم ها
• وجود ارتباط منطقی و انعطاف پذیر بین سیستم ها
• برخورداری از استانداردهای لازم جهت به حداقل رساندن زمان داده آمایی و نقل و انتقال اطلاعات
• امکان تعریف سطوح امنیتی جهت دسترسی به سیستم ها، فرمهای ورود/ تغییر اطلاعات و ساعات کار با سیستم توسط مدیر ارشد سیستم
• امکان تنظیمHeader و Footer برای هر گزارش
• تهیه و ارائه گزارشات به صورت پیش نمایش و قالب های استاندارد PDF, Excel, Word
• امکان ارتباط با سیستم های گردش مکاتبات

مشخصات فنی
• تکنولوژی توسعه نرم افزار: .Net Framework 
• بانک اطلاعاتی نرم افزار: Microsoft SQL Server 
• روش طراحی نرم افزار: n-tier Client/Server
• محیط اجرای نرم افزار: Microsoft Windows XP SP1 / LAN یا بالاترامکانات
• امکان معرفي سطوح و حساب ها در يک ساختار درختي n سطحي به گونه اي که کاربر بتواند سطوح حساب ها و همچنين سرفصل حساب هاي خود را به گونه اي نامحدود و پويا معرفي و ايجاد کند.
• سهولت در انتخاب حساب از سر فصل حساب
• امکان جستجوي حساب ها از طريق عنوان و يا کد
• امکان تعریف اسناد به صورت پویا و مطابق با نیاز هر زیرسیستم
• امکان تعريف سند مادر و ثبت سند خودکار
• امکان صدور سند بر اساس اطلاعات شماره بستانکاری و کنترل بستانکاری ها به طور خودکار
• انجام کليه کنترلهاي مالي لازم در زمان ثبت سند مانند عدم امکان ثبت سند با مانده منفي
• امکان تهيه و چاپ گزارشات براساس شرح سند، شرح حساب، تاريخ، شماره سيستمي و ... به صورت کاملاً پويا
• امکان تهيه گزارش و تراز براساس شرايط تعيين شده توسط کاربر براي سيستم
• امکان صدور چک بر اساس شماره سند یا شماره گزارش و درج مبلغ به طور خودکار
• امکان تهیه گزارش صورت مغایرت بانکی، مغایرت گیری خودکار و ذخیره صورت مغایرت بانکی.
• نامحدود بودن ثبت حساب هاي خزانه و دستگاه هاي اجرايي

 

 

بازگشت به تولیدات نرم افزاری 

 
تغییر قالب صفحه